Montáž výrobkov

Montovanie jednoduchých kusov a ich rozobratie, zloženie, farbenie a mnoho ďalších prác.

Dokončenie reklamných predmetov

Prebalenie tovaru a výrobkov do iných krabíc, vkladanie reklamných predmetov, návodov na použitie, balenie do kolekcií, skladanie, ukladanie...

Strihanie

Strihanie, dierkovanie prípadne sekanie na požadovaný rozmer a tvar.

Lepenie

Všetky druhy materiálov rôznymi lepiacimi technikami ako sú lepiace pištole, obojstranné pásky, tekuté i tuhé lepy.

Etiketovanie

alebo lepenie slovenských textov na zahraničné výrobky, označovanie šaržami.

Ruka
Top